LPL季后赛 WE RA本场共5244人次参与
猜全场 全场胜出战队是? 已开奖
WE胜出1.70 RA胜出1.90
猜全场 比赛会进行几局? 已开奖
三局3.20 四局2.00 五局2.00
第1局 本局杀敌数总和是? 已开奖
小于27.51.80 大于27.51.80
第2局 本局杀敌数总和是? 已开奖
小于27.51.80 大于27.51.80
第3局 本局杀敌数总和是? 已开奖
小于27.51.80 大于27.51.80

声明:本预测由房主个人发布,均属于房主与朋友间互动娱乐使用,中奖的玩家由房主奖励玩家,平台不参与预测。

最新预测记录

最新前100单玩家

昵称内容时间红豆

小白不白 小于27.5 08-20 18:23 20000

皮二卡屯 小于27.5 08-20 18:23 60000

小白不白 小于27.5 08-20 18:22 30520

BruceLei 小于27.5 08-20 18:09 10000

门外汉真难带 小于27.5 08-20 18:07 50000

皮二卡屯 小于27.5 08-20 18:02 5000

哎哟我草66 小于27.5 08-20 17:48 200000

哎哟我草66 小于27.5 08-20 17:48 200000

哎哟我草66 小于27.5 08-20 17:48 200000

哎哟我草66 小于27.5 08-20 17:48 200000

小白不白 小于27.5 08-20 17:45 30000

门外汉真难带 小于27.5 08-20 17:44 150000

cblm 小于27.5 08-20 17:35 8800

风墨 WE胜出 08-20 17:09 8800

义乌鱼 RA胜出 08-20 17:05 500000

大休居士 RA胜出 08-20 17:02 72700

大休居士 WE胜出 08-20 17:01 500000

门外汉真难带 小于27.5 08-20 17:01 250000

门外汉真难带 WE胜出 08-20 17:00 250000

义乌鱼 RA胜出 08-20 16:55 500000

闲人潇 RA胜出 08-20 16:53 16878

松鼠的枕头 RA胜出 08-20 16:53 8800

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

第一人称 WE胜出 08-20 16:43 5000

小白不白 小于27.5 08-20 16:42 30000

门外汉真难带 WE胜出 08-20 16:41 500000

义乌鱼 RA胜出 08-20 16:37 500000

门外汉真难带 四局 08-20 16:35 230776

小白不白 四局 08-20 16:35 30000

小白不白 WE胜出 08-20 16:33 33700

哥哥 大于27.5 08-20 16:33 15000

哥哥 大于27.5 08-20 16:33 15000

哥哥 大于27.5 08-20 16:33 15000

哥哥 大于27.5 08-20 16:33 15000

哥哥 三局 08-20 16:32 10000

哥哥 RA胜出 08-20 16:32 10000

门外汉真难带 WE胜出 08-20 16:27 500000

很稳 三局 08-20 16:21 5000

摸头哦 三局 08-20 16:09 15000

坚果 四局 08-20 16:04 100000

坚果 小于27.5 08-20 16:04 100000

坚果 大于27.5 08-20 16:02 100000

坚果 WE胜出 08-20 16:01 200000

义乌鱼 RA胜出 08-20 15:59 500000

Troublemaker兵 WE胜出 08-20 15:57 10000

Troublemaker兵 WE胜出 08-20 15:57 10000

Troublemaker兵 WE胜出 08-20 15:57 10000

Troublemaker兵 WE胜出 08-20 15:57 10000

Troublemaker兵 WE胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

哦isvo RA胜出 08-20 15:57 10000

LNG RA胜出 08-20 15:44 6799

我也想不坑 WE胜出 08-20 15:40 10000

我也想不坑 WE胜出 08-20 15:40 10000

我也想不坑 WE胜出 08-20 15:40 10000

我也想不坑 WE胜出 08-20 15:40 10000

我也想不坑 WE胜出 08-20 15:40 10000

孙三嗷嗷叫 RA胜出 08-20 15:23 5000